ZASTÚPIME VÁS A RADI PRE VÁS ZABEZPEČÍME

inžiniersku činnosť

ÚZEMNÉ KONANIE

 

Zastúpime Vás v tomto procese od podania žiadosti o územné konanie až po jeho vydanie, oslovenie a vyžiadanie si súhlasných vyjadrení a stanovísk štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov.

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Na zahájenie stavby je potrebné mať právoplatné stavebné povolenie, ktoré Vás oprávňuje začať s realizáciou stavby.

Zastúpime Vás v tomto procese od podania žiadosti o stavebné povolenie až po jeho vydanie, oslovenie a vyžiadanie si súhlasných vyjadrení a stanovísk štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov.

Povolenie treba žiadať nielen pri výstavbe novostavby, ale i pri akejkoľvek úprave už existujúcej stavby, ktoré vyžaduje stavebný zákon.

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), je potrebné požiadať  príslušný stavebný úrad o kolaudačné rozhodnutie. Kolaudácia má svoj priebeh, kde je potrebné oslovenie dotknutých orgánov.