NA DETAILOCH NÁM ZÁLEŽÍ.

 

Od roku 2019 Vám poskytujeme ucelený rozsah profesionálnych architektonických služieb, projektových prác a inžinierskej činnosti až po realizáciu stavieb.

Máte záujem o spoluprácu?

ARCHITEKTÚROU OD  MNPA s.r.o.  PREMENÍTE SVOJE SNY NA SKUTOČNOSŤ, KTORÉ BUDÚ ZODPOVEDAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM, A KTORÉ VYTVORIA TAKÝ PRIESTOR, ABY STE ŽILI KRAJŠIE A LEPŠIE.

ING. MICHAL NÁGEL, a.s.i.

/ e-mail: nagel@mnpa.sk

• KONATEĽ SPOLOČNOSTI
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB, POD. REG. Č. 7071*I1
• PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

MGR. LENKA nágelová

/ e-mail: nagelova@mnpa.sk

• INŽINIERSKA ČINNOSŤ
• ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ
• MARKETING